Czytaj więcej...

Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni oraz cała społeczność uczniowska pragnie  podziękować firmie VECTRA Spółka akcyjna  za wyposażenie sali komputerowej w nowoczesny sprzęt  do prowadzenia zajęć i rozwijania zainteresowań informatycznych. BARDZO DZIĘKUJEMY !!!

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Rada Rodziców prosi o składanie wniosków przez osoby, które chcą korzystać z szafek w roku szkolnym 2021/2022 do 10.09.2021 r.

Wniosek dostępny jest na stronie szkoły w zakładce "Rodzice".
Wnioski zbierane będą na zebraniu z rodzicami przez wychowawcę klasy. 

Zmieniły się zasady korzystania z szafek szkolnych:

  • Opłata w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 20 zł + opłata za dorobienie klucza w przypadku jego zgubienia.
  • Szafki przyznawane są na 1 rok szkolny( w tym roku brak możliwości posiadania podwójnych szafek ze względu na COVID-19).
  • Płatności dokonuje się wyłącznie na konto Rady Rodziców: 84 1440 1026 0000 0000 1086 3481.
  • Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy uczeń zobowiązany jest zwrócić kluczyk do wychowawcy klasy.

 

Czytaj więcej...

Rada Rodziców przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących wybrała ofertę ubezpieczenia

Inter Risk TU S.A. na rok szkolny 2021/2022.

Składka roczna   39,00 zł.

Wpłata na konto RR nr 84 1440 1026 0000 0000 1086 3481
Czytaj więcej...

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 1 września.
O godzinie 9.00  szkoła podstawowa.
O godzinie 10.00 liceum.
Podczas uroczystości obowiązuje reżim sanitarny - wszyscy uczniowie i nauczyciele muszą mieć zakryte usta oraz nos.

Prosimy zapoznać się z procedurami COVID - obowiązującymi od 1 września.

http://zsso.gdynia.pl/index.php/pl/dokumenty/procedury-covid-19-obowiazujace-w-zsso

Spotkanie Rady Pedagogicznej odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 10.00.
Czytaj więcej...
Podręczniki na rok szkolny 2021/2022
Czytaj więcej...

Uwaga tegoroczni absolwenci SSP nr 14 !!!

Dnia 09. 07. 2021r . (piątek) w godzinach 8:00 - 14:00 zapraszamy do sekretariatu po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.
W związku z sytuacją epidemiologiczną proszę pamiętać o zachowaniu rygoru sanitarnego (odległość 2 m. oraz osłonięcie nosa i ust maseczką).
Czytaj więcej...
Uwaga tegoroczni maturzyści !

W najbliższy poniedziałek 05. 07. 2021 r. w godzinach 9:00-14:00 zapraszamy po odbiór wyników matur w sekretariacie szkoły.
W związku z sytuacją epidemiologiczną proszę pamiętać o zachowaniu rygoru sanitarnego (odległość 2 m. oraz osłonięcie nosa i ust maseczką).

Czytaj więcej...

Wniosek rekrutacyjny, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjmowane są w godzinach 9:30 - 14:00, od poniedziałku do piątku w gabinecie nr 14 w głównym holu ZSSO.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 14.07.2021 r. do godziny 14:00

Rekrutacja

Czytaj więcej...

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni składają serdeczne podziękowania Wszystkim osobom za bezinteresowną pomoc i życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji naszych planów i zamierzeń organizacyjnych w roku szkolnym 2020/2021. Dziękujemy również Radzie Rodziców.

Jednocześnie życzymy samych pogodnych i radosnych dni w czasie wakacji. Pamiętajmy o bezpieczeństwie.

Back to top